Trang chủ / Sản phẩm - Trà cổ thụ

Sản phẩm - Trà cổ thụ

Trà Shan Tuyết cổ thụ Suối Giàng - 300 năm tuổi

SuGi Tea - Lá chè xanh 100g

300 năm tuổi | Lá chè | 100g | 25.000 ₫

Qtea - Bạch trà Shan Tuyết 65g

300 năm tuổi | Hộp thiếc | 65g | 650.000 ₫

SuGi Tea - Hoàng trà Shan Tuyết 40g

300 năm tuổi | Túi giấy | 40g | 150.000 ₫

Giang Shan - Lục trà 85g

300 năm tuổi | Hộp giấy | 85g | 400.000 ₫

Giang Shan - Hồng trà 85g

300 năm tuổi | Hộp giấy | 85g | 500.000 ₫

Giang Shan - Bạch trà 85g

300 năm tuổi | Hộp giấy | 85g | 900.000 ₫

SuGi Tea - Trà Bancha 50g

300 năm tuổi | Lá chè | 50g | 50.000 ₫

Lục trà túi lọc Sugi Tea

300 năm tuổi | Túi lọc | 15g | 39.000 ₫

Hồng trà túi lọc Sugi Tea

300 năm tuổi | Túi lọc | 15g | 39.000 ₫