Giang Shan

Lấy cảm hứng từ nguồn cội của Trà Shan Tuyết Cổ Thụ Suối Giàng, Set Trà Giang Shan mang thiết kế đặc trưng của núi rừng Tây Bắc và họa tiết dân tộc người H'Mông với 03 phẩm trà danh giá: Lục Trà, Hồng Trà và Bạch Trà Shan Tuyết.